Kombinovane čišćenje maramice sa 100% Voscose, čišćenje tkanine

Kombinovane čišćenje maramice sa 100% Voscose, čišćenje tkanine

Osnovni podaci. Proizvod opis komprimovane čišćenje maramice, maramice za kuhinju